Nieuws uit het gemeentehuis

 1. In Best gingen ongeveer 65 fanatieke inwoners de strijd aan met zwerfafval. In totaal verzamelden zij 40 volle zakken met zwerfafval.

  Wereldwijd kwamen zaterdag 19 september miljoenen vrijwilligers in actie voor een schonere leefomgeving tijdens de ‘World Cleanup Day’. Ook in Best gingen ongeveer 65 fanatieke inwoners de strijd aan met zwerfafval. In totaal verzamelden zij 40 volle zakken met zwerfafval.

  Groepjes vrijwilligers

  Afgelopen zaterdag zetten diverse grote en kleine groepen zich in om verschillende gebieden binnen gemeente Best vrij te maken van zwerfafval. De TrashWalkers hebben met 6 ZAP-vrijwilligers 12 volle afvalzakken met zwerfafval opgeruimd met een opvallend item: een ‘hoedenplank’. Buurtvereniging Schone Steegsche Velden ging met een groepje volwassenen en kinderen de straat op. Zij verzamelden 12 volle afvalzakken met zwerfafval. Opvallend was dat zij veel pallets in de wijk aantroffen. Van deze pallets willen zij insectenhotels maken.

  Wethouder Dijkhoff bood hulp

  Buurtvereniging Batadorp kreeg hulp van wethouder Rik Dijkhoff, met 14 kinderen en 17 volwassenen was dit de grootste groep. Zij hebben zo’n 10 afvalzakken vol met zwerfafval opgeruimd. Daarnaast gingen ook individuele inwoners aan de slag, alleen of met een paar buurtgenoten of gezin.

  Iedere deelnemer kreeg van de gemeente hulpmiddelen zoals een afvalgrijper, afvalzakhouder, hesje, handschoenen en afvalzakken. Na afloop zorgde de gemeente ervoor dat het ingezamelde zwerfafval weer netjes werd afgevoerd.

  De gemeente Best wil iedereen die heeft meegedaan of dat nog gaat doen enorm bedanken voor hun bijdrage aan een schone en leefbare gemeente.

 2. Op 15 september is de woning aan het adres Fabrieksweg 46 gesloten. In deze woning is door de politie harddrugs aangetroffen.

  Op 15 september is de woning aan het adres Fabrieksweg 46 gesloten. In deze woning is door de politie harddrugs aangetroffen. De burgemeester mag dan op grond van de Opiumwet/het Damoclesbeleid de woning sluiten. Gelet op alle omstandigheden rondom het aantreffen van de harddrugs is hier een sluitingstermijn van 4 maanden opgelegd. De sluiting is ingegaan op 15 september 2020 en duurt tot en met 15 januari 2021. Tijdens de sluiting is het niet toegestaan om de woning te betreden.

 3. Op vrijdag 2 oktober vanaf 13.00 uur is het niet mogelijk om een identiteitskaart of paspoort op te halen in het gemeentehuis. Ook zijn sommige e-formulieren op onze website tijdelijk niet te gebruiken tot zaterdag 3 oktober 19.00 uur.

  Op vrijdag 2 oktober vanaf 13.00 uur is het door technisch onderhoud niet mogelijk om een identiteitskaart of paspoort op te halen in het gemeentehuis. Houd er rekening mee dat het aanvragen van een spoeddocument op donderdag 1 oktober en vrijdag 2 oktober hierdoor ook niet mogelijk is.

  Online dienstverlening

  De werkzaamheden hebben ook gevolgen voor de online dienstverlening. Hierdoor is het vanaf vrijdag 2 oktober 13.00 uur tot zaterdag 3 oktober 19.00 uur niet mogelijk om de volgende onderwerpen online te regelen:

  • Geboorteaangifte
  • Verhuizing doorgeven
  • Uittreksel BRP en burgerlijke stand
  • Melding voorgenomen huwelijk of geregistreerd partnerschap
  • Overlijdensaangifte
  • Naamgebruik veranderen
  • Geheimhouding persoonsgegevens

  Onze excuses voor het eventuele ongemak.

 4. Het gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat u van onze gemeente vindt. Bij alle huishoudens in Best valt volgende week een uitnodiging voor deelname aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus.

  Het gemeentebestuur vindt het belangrijk te weten wat u van onze gemeente vindt. Hoe denkt u bijvoorbeeld over uw woonomgeving, de voorzieningen of de gemeentelijke dienstverlening? Vindt u dat de gemeente luistert naar de mening van haar inwoners? Bij alle huishoudens in Best valt volgende week een uitnodiging voor deelname aan de burgerpeiling ‘Waar staat je gemeente’ in de brievenbus.

  Anoniem en vertrouwelijk

  Het onderzoek wordt uitgevoerd door onafhankelijk onderzoek- en adviesbureau Het PON. Per huishouden ontvangt één bewoner tussen de 18 en 85 jaar (willekeurig) de uitnodiging voor deelname. Degene die de uitnodiging ontvangt, kan via een online vragenlijst zijn of haar mening geven.

  Resultaten

  Het onderzoek loopt tot en met vrijdag 16 oktober 2020. Begin 2021 worden de resultaten van het onderzoek bekendgemaakt via www.waarstaatjegemeente.nl. Wij houden u op de hoogte van de resultaten en de actiepunten die de gemeente hieruit haalt.

  Meer informatie

  Heeft u een uitnodiging ontvangen, maar vult u de vragen liever schriftelijk in? Neem dan contact op via e-mail: info@gemeentebest.nl of via ons algemene telefoonnummer 14 0499.
  Heeft u vragen over het onderzoek? Vraag dan naar Veronica Premchand of vermeld deze naam in uw mail.

 5. Bekijk nu de agenda voor de aankomende bijeenkomsten.

  Voor de komende periode zijn de volgende bijeenkomsten gepland:

  Bijeenkomsten gemeenteraad
  Datum Soort vergadering
  Maandag 28 september
  • Presidium
  • Raadsavond: Sociaal domein/beschermd wonen
  • Raadsavond: Versnellingsopgave Woningbouw: behoefteonderzoek
  • Raadsavond: Prioritering handhaving
  Maandag 5 oktober
  • Raadsavond: Verplaatsing komgrens Ringweg – Vaste commissie Beeldende kunst
  • Raadsavond: Visie Duurzame energieopwekking buitengebied – Omgevingsvisie Best
  Maandag 12 oktober
  • Inloopsessie portefeuillehouders
  • Raadsavond: Visie Duurzame energieopwekking buitengebied – Omgevingsvisie Best
  • Raadsavond: Verplaatsing komgrens Ringweg – Vaste commissie Beeldende kunst – Tweede financiële rapportage – Vervanging toplaag sportvelden

  Wilt u een bijeenkomst volgen?

  Dat kan online via best.notubiz.nl. Vanwege de coronamaatregelen zijn de vergaderingen in het gemeentehuis niet toegankelijk voor publiek. Op deze website vindt u de aanvangstijd en ook de vergaderstukken van deze bijeenkomsten.

  Wilt u inspreken?

  Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

  Verschil raadsavond en raadsvergadering

  Tijdens raadsavonden bereiden de raads- en burgerleden de onderwerpen voor, zodat de gemeenteraad over deze onderwerpen tijdens de raadsvergadering een besluit kan nemen. Op best.notubiz.nl vindt u bij de stukken van het onderwerp ook het sessieformulier. Hierin staat de opzet van de avond en kunt u lezen hoe u mee kunt doen

 6. Best is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering.

  Best is één van de 12 gemeenten die meedoet aan het zonnepanelenproject De Groene Zone. Woningeigenaren die deelnemen kunnen snel en gemakkelijk zonnepanelen laten plaatsen zonder eigen investering.

  Besparen vanaf de eerste maand

  Al vanaf de eerste maand heeft u financieel voordeel: de opbrengst is namelijk hoger dan uw maandelijkse aflossing. Daarnaast krijgt u 15 jaar lang garantie.

  Online vragenuurtje

  Wilt u meer weten over hoe de Groene Zone werkt? Neem dan een kijkje op de website van de Groene Zone. Daar kunt u uzelf ook aanmelden voor een online vragenuurtje en vooraf uw vraag insturen. Eén van de adviseurs beantwoordt alle ingestuurde vragen tijdens het vragenuurtje.

 7. De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hadden ook voor de sportverenigingen gevolgen. Er zijn twee landelijke regelingen voor tegemoetkoming in kosten, die voor amateursportorganisaties interessant kunnen zijn.

  De maatregelen in de strijd tegen het coronavirus hadden ook voor de sportverenigingen gevolgen. Er zijn twee landelijke regelingen voor tegemoetkoming in kosten, die voor amateursportorganisaties interessant kunnen zijn.

  Tegemoetkoming verhuurders sportaccommodaties COVID-19

  Deze is bedoeld voor de verhuurders van sportaccommodaties aan amateursportorganisaties, die de huursom tussen 1 maart en 1 juni 2020 hebben kwijtgescholden. De regeling dekt een gedeelte van de huursom van een sportvereniging. Ook particuliere verhuurders komen in aanmerking!

  Aanvragen is mogelijk tot en met 4 oktober 2020. Het aanvraagformulier staat op de website van DUS-I. Op die website leest u ook meer informatie over de regeling. Uiterlijk 1 december 2020 beslist DUS-I (Dienst Uitvoering Subsidies aan Instellingen, ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport) over de aanvraag.
  Huurt uw sportverenigingen een accommodatie bij de gemeente? Dan hoeft u niets te doen. De gemeente vraagt dit voor u aan. Hierover hebben de bestuurders van de betreffende verenigingen een mail ontvangen.

  Tegemoetkoming amateursportorganisaties COVID-19

  Deze regeling komt tegemoet in een gedeelte van het omzetverlies van een sportvereniging. Een amateursportorganisatie komt hiervoor in aanmerking als er sprake is van omzetverlies (meer dan 20%) er in de periode van 1 maart 2020 tot en met 31 mei 2020 en/of 1 juni tot en met 31 augustus 2020. Voorwaarde is dat de organisatie, in het kader van de uitbraak van COVID-19, geen andere tegemoetkoming voor doorlopende lasten heeft ontvangen.
  Voor meer informatie over de hoogte van de tegemoetkoming en de voorwaarden kijk op de website van DUS-I.

  Aanvragen is mogelijk tot en met 4 oktober 2020 via website van DUS-I. Uiterlijk 1 december 2020 beslist DUS-I over uw aanvraag.

  Let op: er is een beperkt budget beschikbaar. Volgens de website van DUS-I is er € 19,5 miljoen beschikbaar voor de regeling tegemoetkoming amateurorganisaties. Bij overschrijding van het beschikbare budget volgt een loting onder alle (geldige) aanvragen. Het is dus belangrijk tijdig een volledige aanvraag in te dienen.

 8. Het maken van een afspraak is bij de gemeente Best gratis. Een afspraak maakt u gemakkelijk via www.gemeentebest.nl of door te bellen naar 14 0499.

  Bij meerdere gemeenten in Nederland kwamen klachten binnen van inwoners die een afspraak maakten via de website afspraakloket.nl en hiervoor betaalden. De gemeente Best werkt niet samen met deze website en wij adviseren u om deze site niet te gebruiken.

  Afspraakloket.nl vraagt om gevoelige persoonlijke informatie en € 19,95 voor het maken van een afspraak bij een gemeente.

  Het maken van een afspraak is bij de gemeente Best gratis. Er zijn commerciële bedrijven die aanbieden om tegen betaling een afspraak voor u te regelen. Dit is niet nodig. Een afspraak maakt u gemakkelijk via www.gemeentebest.nl of door te bellen naar 14 0499.

 9. Wilt u iets organiseren voor inwoners van Best die ondersteuning kunnen gebruiken? Zodat ze bijvoorbeeld kunnen meedoen aan sociale activiteiten en minder eenzaam zijn? Of heeft u een idee om mantelzorgers te ontlasten? Vraag dan subsidie aan!

  Wilt u iets organiseren voor inwoners van Best die ondersteuning kunnen gebruiken? Zodat ze bijvoorbeeld kunnen meedoen aan sociale activiteiten en minder eenzaam zijn? Of heeft u een idee om mantelzorgers te ontlasten? Vraag dan subsidie aan!

  Iedereen doet mee

  Soms hebben inwoners (tijdelijk) ondersteuning nodig om hun leven vorm en inhoud te geven. De gemeente vindt het belangrijk om deze kwetsbare inwoners te helpen om mee te doen. Zodat ze zo lang mogelijk gezond, prettig en zelfstandig kunnen leven. Met het geven van een subsidie helpen we inwoners om iets voor onze kwetsbare inwoners te betekenen.

  Financiële bijdrage gemeente

  De gemeente is bereid om een financiële bijdrage (subsidie) te leveren aan initiatieven die:

  • Ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners hun leven beter vorm en inhoud kunnen geven. Bijvoorbeeld bijeenkomsten over mogelijkheden die ze hebben.
  • Ervoor zorgen dat kwetsbare inwoners kunnen meedoen in de samenleving en zo minder eenzaam zijn. Bijvoorbeeld door voorzieningen te plaatsen.
  • Voorkomen dat mantelzorgers overbelast raken. Bijvoorbeeld door de zorg tijdelijk over te nemen.

  Subsidie aanvragen

  U kunt subsidie aanvragen via de pagina subsidies. Onder de kop ‘Subsidie zelfredzaamheid, participatie en mantelzorgondersteuning’ staat meer informatie over de regels. Let op: de einddatum voor het aanvragen van een subsidie is verschillend. De deadline is soms 1 oktober 2020, terwijl u voor andere activiteiten tot acht weken voor de activiteit nog subsidie kunt aanvragen.
  Als u nog vragen heeft, kunt u contact opnemen met Gaby Jansen via het algemene telefoonnummer van de gemeente: 14 0499.

 10. Op 21 september vanaf 19.30 uur overlegt de gemeenteraad van Best onder andere over Alaparada, Bestemmingsplan hoek Spoorweglaan – Hoofdstraat en Onderzoek naar huisvesting. U kunt de vergadering volgen via best.notubiz.nl.

  Op 21 september vanaf 19.30 uur overlegt de gemeenteraad van Best onder andere over Alaparada, Bestemmingsplan hoek Spoorweglaan – Hoofdstraat en Onderzoek naar huisvesting. Deze raadsvergadering vindt plaats in de aula van het Heerbeeck College. Op deze manier kunnen alle raadsleden, met inachtneming van 1,5 meter afstand, in één ruimte aan de vergadering deelnemen. De agenda en de stukken vindt u op best.notubiz.nl.

  Wilt u de vergadering volgen?

  Ga dan naar best.notubiz.nl. Ook Omroep Best zendt de vergadering live uit. Vanwege de coronamaatregelen kunnen belangstellenden slechts zeer beperkt aanwezig zijn. Wilt u hiervoor in aanmerking komen? Mail dan uiterlijk 17 september naar raadsgriffie@gembest.nl. U ontvangt bericht of we een plaats voor u kunnen reserveren.

  Wilt u inspreken?

  Neem dan contact op met de griffie via raadsgriffie@gembest.nl. U kunt zich tot uiterlijk 12.00 uur op de dag van de vergadering aanmelden.

Created by LINELABOX