Nieuws uit het gemeentehuis

 1. Weet u hoe besluiten worden genomen en hoe u hier invloed op kunt hebben? Wat vindt u daarvan? Ervaart u ruimte om mee te denken of mee te beslissen? Geef uw mening en vul de enquête in.

  Weet u hoe besluiten worden genomen en hoe u hier invloed op kunt hebben? Wat vindt u daarvan? Is daar draagvlak voor? Ervaart u ruimte om mee te denken of mee te beslissen? Het gemeentebestuur wil graag uw mening weten over dit soort vraagstukken. Daarom nemen we deel aan de Quick Scan Lokale Democratie.

  Laat van u horen!

  Er staat een online vragenlijst voor u klaar. Vult u hem ook in? Dit kost ongeveer 15 minuten van uw tijd. Uw deelname is volledig anoniem. De uitkomsten maken we in april bekend.

  Ook bestuurders en ambtenaren doen mee

  Raadsleden, collegeleden en ambtenaren beantwoorden vragen over dezelfde thema’s. Zo brengen we in beeld of we er hetzelfde over denken.

  Samenwerken aan een nog betere democratie

  Dat willen we via dit onderzoek bereiken. Uw antwoorden gebruiken we om de relatie tussen gemeentebestuur en inwoners te versterken en te vernieuwen. Via deze website en sociale media houden we u op de hoogte van de resultaten en het vervolg.

 2. Op 3 en 4 maart vindt er een militaire oefening in Best plaats. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Landmacht.

  Op 3 en 4 maart vindt er een militaire oefening plaats in Best. De oefening wordt gehouden in het kader van opleiding voor militairen van de Koninklijke Landmacht. Praktisch gezien houdt dit in dat de militairen zich te voet verplaatsen met een klim- en vaaropdracht. Hierbij hinderen zij het doorgaand verkeer niet. 

 3. De gemeente en Bestwijzer onderzochten in 2019 de mogelijkheden om samen vanuit één adres de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te organiseren. Lees nu het eindrapport en de raadsinformatiebrief.

  De gemeente en Bestwijzer onderzochten in 2019 de mogelijkheden om samen vanuit één adres de dienstverlening aan de inwoners en ondernemers te organiseren. De huidige werkwijze zoals in Bestwijzer stond daarbij als voorbeeld voor de mogelijke toekomstige dienstverlening. Met een laagdrempelige toegang, ruimte voor een nieuwe manier van werken en ook mogelijkheden om activiteiten te organiseren voor bijvoorbeeld verenigingen of bewonersinitiatieven.

  Eindrapport beschikbaar

  Het onderzoek is afgerond en heeft geresulteerd in een eindrapport ‘Verkenning één fysieke toegang’. De belangrijkste conclusie van het rapport: fysieke samenvoeging van dienstverlening van (de organisaties van) Bestwijzer, gemeente en mogelijke andere partners heeft meerwaarde voor integrale dienstverlening en samenwerking. Het college legt het eindrapport nu voor aan de gemeenteraad.

  Tegelijkertijd heeft het college besloten het project ‘onderzoek naar huisvesting’ voor te leggen aan de raad. Op dit moment vindt een globaal onderzoek plaats (lees ook de raadsinformatiebrief) naar meerdere mogelijke huisvestingsscenario’s voor de bedrijfsvoering en dienstverlening van de gemeente en andere partners. De verkenning en het onderzoek naar huisvesting hebben raakvlakken omdat één van de huisvestingsmogelijkheden Dorpsplein 2 (het huidige gemeentehuis) is.

  Volgende stap

  Met deze beide projecten zetten de gemeente Best en Bestwijzer een volgende stap naar een toekomstgerichte gezamenlijke dienstverlening aan de inwoner en ondernemers. De raad behandelt beide onderwerpen 23 en 30 maart. Besluitvorming staat geagendeerd voor 11 mei.

 4. Op 2 adressen in Best is een hennepkwekerij aangetroffen. De burgemeester is dan door het Damoclesbeleid bevoegd om tot sluiting van een perceel en/of woning over te gaan.

  Sluiting woning met bijgebouw Kiezelhei 1

  Aan het adres Kiezelhei 1 in Best is een hennepkwekerij aangetroffen. Op grond van de Opiumwet is dit verboden. De burgemeester is dan door het Damoclesbeleid bevoegd om tot sluiting van een perceel en/of woning over te gaan. Vanwege het aantreffen van een hoeveelheid drugs bij deze woning vindt hier een sluiting van 3 maanden plaats. De sluiting start op 18 februari 2020 en eindigt op 18 mei 2020.

  Gedeeltelijke sluiting perceel Broekstraat 36

  Op het perceel Broekstraat 36 in Best is een hennepkwekerij aangetroffen. Op grond van de Opiumwet is dit verboden.
  De burgemeester is dan door het Damoclesbeleid bevoegd om tot sluiting van een perceel en/of woning over te gaan.
  Vanwege het aantreffen van de hoeveelheid drugs op dit perceel vindt hier een sluiting van 6 maanden plaats.
  Het gebruik van de woning is op dit moment nog onderdeel van een lopende juridische procedure.
  Het perceel direct achter de woning met de daarop aanwezige bijgebouwen is gesloten op 13 februari 2020. De sluiting eindigt op 13 augustus 2020.

 5. Wilt u zelf energie opwekken met zonnepanelen, maar niet gelijk zoveel geld investeren? Met zonnepanelen van De Groene Zone kunt u geld lenen van de gemeente om zonnepanelen te kopen.

  Wilt u zelf energie opwekken met zonnepanelen, maar niet gelijk zoveel geld investeren? En wilt u dit voorjaar al optimaal profiteren van de zon? Met zonnepanelen van De Groene Zone kunt u geld lenen van de gemeente om zonnepanelen te kopen. Nieuw dit jaar is dat ook de eventuele aanpassingen aan uw meterkast meegefinancierd worden! Tijdens deze avond krijgt u meer informatie over het project, individueel advies en hulp bij het aanmelden als u mee wilt doen.

  Waar is de informatieavond?

  Buurthuis Kadans
  St. Jozefstraat 1, Best
  Donderdag 19 maart 19.30 - 21.30 uur (inloop vanaf 19.00 uur)

  Wilt u erbij zijn?

  Meld u dan uiterlijk 11 maart aan via www.degroenezone.nl. Vergeet niet door te geven met hoeveel personen u komt. Op deze website vindt u ook meer informatie over het zonnepanelenproject De Groene Zone.

 6. Tijdens carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari tot 12.30 uur geopend. Er is dan géén avondopenstelling. De gemeentewerf is tot 12.00 uur geopend.

  Tijdens carnaval is het gemeentehuis op maandag 24 februari tot 12.30 uur geopend. Er is dan géén avondopenstelling. De gemeentewerf is tot 12.00 uur geopend. Wij zijn u vanaf dinsdag 25 februari weer graag van dienst. Bestwijzer heeft geen afwijkende openingstijden en is geopend van 8.30 tot 17.00 uur. Wij wensen u veel plezier met carnaval.

 7. Ook dit jaar willen we in Best weer een gezellig carnavalsfeest vieren. Daar hoort ook bij dat alles veilig en zonder grote problemen verloopt. Daarom houdt de gemeente ook dit jaar toezicht op een aantal aspecten.

  Ook dit jaar willen we in Best weer een gezellig carnavalsfeest vieren. Daar hoort ook bij dat alles veilig en zonder grote problemen verloopt. Daarom houdt de gemeente ook dit jaar toezicht op een aantal aspecten.

  Carnavalswagens

  Veiligheid staat bij de optocht voorop. Daarom controleren wij net als de afgelopen jaren op de veiligheidsmaatregelen die gelden voor de carnavalswagens.

  Horeca en drank

  Toezichthouders controleren dit jaar extra op het naleven van de Drank- en horecawet door horecaondernemers. Ook de jeugdigen zelf worden gecontroleerd op het nuttigen van alcohol. Mogelijk controleren we ook hierop op de carnavalswagens. Daarnaast is er aandacht voor eventuele valse identiteitskaarten.

  Brandveiligheid

  Horecagelegenheden worden voorafgaand aan het carnavalsfeest nagelopen op brandveiligheidseisen. Daarbij is aandacht voor brandveilige versieringen en het bereikbaar zijn van nooduitgangen.

 8. Op dinsdag 10 maart vindt in Bestwijzer een informatieavond plaats over het opwekken van duurzame energie in het buitengebied. Tijdens deze avond willen we graag met u aan de slag om te kijken waar we in Best duurzame energie kunnen opwekken.

  Op dinsdag 10 maart vindt in Bestwijzer een informatieavond plaats over het opwekken van duurzame energie in het buitengebied. Tijdens deze avond willen we graag met u aan de slag om te kijken waar we in Best duurzame energie kunnen opwekken. Denk aan het plaatsen van windmolens en zonnevelden. Uw input is belangrijk om te komen tot een definitieve visie die we aan de gemeenteraad voorleggen.

  Voor wie?

  De informatieavond is vrij toegankelijk voor iedereen. De avond begint om 19.00 uur en vindt plaats in Bestwijzer, Zonnewende 173.
  We willen graag weten op hoeveel mensen we kunnen rekenen. Aanmelden kan tot vrijdag 6 maart door een mail te sturen naar buitengebied@gembest.nl. Graag tot ziens op 10 maart!

 9. Droomt u wel eens over de toekomst? Waar en hoe we dan wonen, werken en opgroeien? We nodigen u van harte uit om op dinsdag 3 maart met ons mee te dromen over de leefomgeving in Best in 2040.

  Droomt u wel eens over de toekomst? Over hoe Best er in 2040 uit ziet? Waar en hoe we dan wonen, werken en opgroeien? We nodigen u van harte uit om op dinsdag 3 maart met ons mee te dromen over de leefomgeving in Best in 2040. Want over de toekomst van de gemeente gaan we allemaal!

  De dromen die we met elkaar hebben, werken we dit jaar samen uit in een Omgevingsvisie. Dit is een beschrijving van de toekomstige leefomgeving in Best. Deze omgevingsvisie wordt gemaakt in voorbereiding op de Omgevingswet, een nieuwe wet die in 2021 in werking treedt.

  Samen ruimte maken

  In het droomatelier 2040 op 3 maart gaan we dromen over Best in de toekomst en alle uitdagingen die we daarbij tegenkomen. We staan we bijvoorbeeld stil bij vragen als: Hoeveel ruimte hebben we nodig om te wonen en welke woningen zijn nodig? Waar is ruimte voor werken en recreëren? Hoe maken nog meer ruimte voor duurzame energie? Wat willen we echt behouden en beschermen? Welke ruimte krijgt economie en bereikbaarheid? En hoe maken we ruimte voor een gezonde samenleving?

  Uw dromen zijn belangrijk

  Wie kan deze vragen beter beantwoorden dan de mensen die in Best wonen, werken en opgroeien? Uw dromen en ideeën over de omgeving zijn belangrijk. Daarom nodigen we u als inwoner graag uit om dit jaar mee te dromen en denken voor de Omgevingsvisie van Best. Jong, oud, gezin, alleenstaand, schoolgaand, werkend, koper, huurder, hier geboren of komen wonen, iedereen is welkom!

  Droomatelier 2040

  • Wanneer: dinsdag 3 maart
  • Tijd: van 19.30 tot 22.00 uur (inloop vanaf 19.00 uur)
  • Waar: Lidwinakerk, ingang aanbouw Monseigneur Zwijsenstraat
  • Meld u aan via dit formulier of bel naar 14 0499.
 10. Per 1 januari 2020 verzorgt Groenvoorziening Vogels het onderhoud van de openbare wegen en plantsoenen. Zij werken in de woonwijken en bedrijventerreinen ten oosten van het spoor en ten zuiden van het Wilhelminakanaal.

  Per 1 januari 2020 verzorgt Groenvoorziening Vogels het onderhoud van de openbare wegen en plantsoenen. Zij werken in de woonwijken en bedrijventerreinen ten oosten van het spoor en ten zuiden van het Wilhelminakanaal. U kunt voortaan in uw straat de werknemers en bedrijfswagens van deze nieuwe groenaannemer op gezette tijden zien rondgaan. Helemaal nieuw is deze aannemer niet, want Groenvoorziening Vogels maait inmiddels ook al verscheidene jaren de bermen van de grote ontsluitingswegen in Best.

Created by LINELABOX